Budget ISDE-regeling voor 2023 met 60 miljoen euro verhoogd

Er wordt in 2023 een hoger budget voor de ISDE-regeling (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) beschikbaar gesteld. Een verhoging van 60 miljoen euro zorgt ervoor dat er in 2023 288 miljoen euro beschikbaar is voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Dit komt mede doordat er dit jaar al een recordhoeveelheid subsidie aangevraagd is, waardoor er eind augustus nog 68,6 miljoen beschikbaar was en het risico bestaat dat de subsidiepot van 228 miljoen euro dit jaar vroegtijdig leeg zal zijn.

Het kabinet heeft daarom via de Miljoenennota op Prinsjesdag bevestigd dat het budget met 60 miljoen euro verhoogd zal worden in 2023. “Vanuit de 6,8 miljard euro aan extra klimaatmaatregelen die in 2021 door het vorige kabinet beschikbaar is gesteld is 95 miljoen euro toegevoegd voor de subsidiëring van hybride warmtepompen en 65 miljoen euro voor extra isolatiemaatregelen. Na aftrek van de kosten voor de uitvoering van de regeling en de publiciteitscampagne resteert een totaalbudget voor 2023 van 288 miljoen euro.”

Brancheorganisatie Holland Solar heeft laten weten dat ze blij zijn met deze verhoging, maar dat er ook bijsturing nodig is voor het nog lopende jaar. “Wij roepen het Kabinet desalniettemin op er voor te zorgen dat ook alle aanvragen die nog dit jaar voor onder andere zonneboilers gedaan worden, gehonoreerd worden”, aldus de brancheorganisatie.

WhatsApp chat